ZÜLKARNEYN

Sana bir de Zülkarneyn’den sorarlar. De ki: “Size ondan bir öğüt ve hatırlatma aktaracağım.” Biz onun için yeryüzünde güç ve saltanat hazırladık ve ona her şeyden bir sebep verdik. Derken o da bu yollardan birini tutup gitti. Sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı ve onu kara balçıklı bir gözede batar buldu. Onun yanında bir de kavim buldu. Biz ona dedik ki: Ey Zülkarneyn! Onları ya cezalandırırsın veya onların hakkında iyi davranırsın.
Dedi ki: “Kim zulüm ederse muhakkak biz onu cezalandıracağız, sonra Rabbine döndürülecek; O da onu görülmemiş bir cezaya çarpacaktır.
İman edip hayra ve barışa yönelik iş yapana gelince, onun için ödül olarak en güzeli var. Ve ona, dünyada kolaylık gösterir zor işlere koşmayız.
Sonra Zülkarneyn yine bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere vardığında, güneşi, ona karşı kendilerine bir siper yapmadığımız bir topluluğun üzerine doğar buldu. İşte böyle… Onun her bulduğunu tamamıyla biliyorduk.
Sonra yine bir yol tuttu. İki seddin arasına varınca, ötesinde, neredeyse söz anlamayan bir topluluk buldu. Dediler ki: “Ey Zülkarneyn! Ye’cuc ve Me’cuc bu yerde fesat çıkarıyorlar. Onun için, bizimle onlar arasında bir set yapman şartıyla sana vergi verelim mi ? Dedi ki: “Rabbimin bana vermiş olduğu servet ve saltanat, sizin vereceğiniz şeyden daha üstündür. Siz bana bedensel gücünüzle destek verin de sizinle onların arasına bir duvar kurayım. “Bana demir kütleleri getirin!” İki ucu tam denkleştirince körükleyin dedi. Demiri ateş koru haline getirince.” Bana erimiş bakır getirin üzerine dökeyim” dedi. Artık onu ne aşabildiler, ne de delebildiler.
Zülkarneyn dedi ki: “Bu Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi gelince onu yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır.

Kehf Suresi 18: 83-98

KURAN KISSALARI
KURAN’DAN KISSALAR.

Spread the love