ÜZÜM BAĞI OLAN İKİ ADAM


ÜZÜM BAĞI OLAN İKİ ADAM
Onlara şu iki adamı misal olarak anlat: İkisinden birine iki üzüm bağı vermiş, onların etrafını hurmalarla çevirmiş, ortalarında da ekin bitirmiştik.
Her iki bağ da yemişini vermiş, ondan hiçbir şey eksik etmemişti. Aralarından bir de ırmak akıtmıştık.
O(adam)ın (başka) ürünü de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona; “Ben malca senden zenginim, adamca da senden güçlüyüm.” dedi.
(Böylece) kendisine yazık ederek bağına girdi: “Bunun yok olacağını hiç sanmam” dedi.
Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Şayet Rabbime döndürülse idim bile (orada) bundan daha güzel bir sonuç (daha güzel bir yer) bulurum.
Kendisiyle konuşan arkadaşı ona dedi ki: “Seni topraktan, sonra nutfe (sperm)den yaratan, sonra da seni bir adam biçimine koyan Rabbine nankörlük mü ettin?”
Fakat O Allah benim Rabbimdir, ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam!
Bağına girdiğin zaman: Maşaallah (Allah dilemiş de olmuş), kuvvet yalnız Allah iledir! demen gerekmez miydi? Gerçi sen beni malca ve evlatça senden az görüyorsun ama
Rabbim bana, senin bağından daha iyisini verebilir. Ve o(senin bağı)nın üzerine de gökten bir hesap görme afeti gönderir de bağın kupkuru bir toprak kesilir.
Yahut suyu dibe çekilir de bir daha su arayamazsın.
Derken (o inkarcı kişinin) ürünü yok edildi, çardakları üzerine yıkılmış durumda olan(bağ)ın karşısında ona harcadıklarına acıyarak ellerini ovuşturmaya başladı: “Ah ne olaydı, ben Rabbime kimseyi ortak koşmamış olaydım!” diyordu.
Allah’tan başka, kendisine yardım eden bir topluluğu da olmadı, kendi kendisini de kurtaramadı.
İşte o durumda velilik (koruyuculuk) yalnız hak olan Allah’a mahsustur. O’nun vereceği sevap da daha hayırlıdır, sonuç da daha hayırlıdır.
Onlara dünya hayatının, tıpkı şöyle olduğunu anlat: Gökten bir su indirdik, Yerin bitkisi onunla karıştı ve (sonunda bitkiler), rüzgarların savurduğu çöp kırıntıları haline geliverdi. Allah, her şeye kadirdir.
Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan güzel işler ise Rabbinin katında sevap olarak daha hayırlıdır, umut olarak da daha hayırlıdır.

Kehf Suresi 18: 32-46
Kuran Kıssaları
Bahçe sahipleri
Kuranı Kerim’den kıssalar.

Spread the love

Bir cevap yazın