RABBİNİN HER ŞEYE ŞAHİT OLMASI YETMEZ Mİ?

Onlara ufuklardaki ve kendi nefislerindeki delillerimizi ileride göstereceğiz ki onun (Kuran’ın) gerçekliği onlara apaçık olsun.

Rabinin her şeye şahit olması yetmez mi?

Fussilet Suresi 41: 53

Spread the love

Bir cevap yazın