RABBİMİZ! RAHMETİN VE BİLGİN HER ŞEYİ KUŞATMIŞTIR.


Rabbimiz! Rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatmış-
tır. Tevbe edenleri ve Senin yoluna uyanları bağışla
ve onları cehennem azabından koru. Rabbimiz! Onları
kendilerine vadettiğin Adn Cennetlerine koy.
Atalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları
da. Şüphesiz kudret ve onurun kaynağı, her yaptığında
bir hikmet bulunan Sensin. Ve onları kötü-
lüklerden koru. O gün kimi kötülüklerden korursan
gerçekten ona merhamet etmişsindir. İşte büyük kurtuluş
budur.
Mü’min Sûresi 40:7-9

Spread the love

Bir cevap yazın