O’NUN NİMETLERİNE ŞÜKREDİCİYDİ.


O’nun nimetlerine şükrediciydi. (Allah) Onu seçti ve doğru yola iletti.

Nahl Suresi 16: 121

Spread the love

Bir cevap yazın