O HALDE, YALANLAYANLARA İTAAT ETME!


Senin Rabbin, evet O’dur kendi yolundan kimin saptığını en iyi bilen. Ve O’dur kimin doğruya ve güzele kılavuzlandığını en iyi bilen.
O halde, yalanlayanlara itaat etme!

Kalem Suresi 68: 7-8

Spread the love

Bir cevap yazın