O, GÖKLERİN VE YERİN EŞSİZ YARATICISIDIR.


O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. O`nun eşi olmadığı halde, nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkı ile bilen O`dur.
İşte Rabbiniz Allah O`dur. O`ndan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O`na kulluk ediniz; güvenilip dayanılacak tek varlık O`dur.
Gözler O`nu göremez; halbuki O, gözleri görür. O, eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır.
Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler/idrâk kabiliyeti verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendine, kim de kör olursa zararı kendinedir. Ben üzerinize bekçi değilim.

Spread the love

Bir cevap yazın