NUH A.S KAVMİNE SESLENİŞİ

nuh
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;
Ben size Allah’ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum, ben gaybıda bilmem, melek olduğumuda söylemiyorum, hor gözle baktığınız kimseler içinde Allah bunlara hiç bir iyilik veremeyecekdir diyemem çünkü Allah onların içinde olanı en iyi bilendir. Böyle bir şey yaptığım tadirde kuşkusuz ben zalimlerden olurum.

Hud suresi 11: 31

Spread the love

Bir cevap yazın