NUH A.S KAVMİNE SESLENİŞİ

nuh
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;
Ben size Allah’ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum, ben gaybı da bilmem, melek olduğumu da söylemiyorum, hor gözle baktığınız kimseler içinde Allah bunlara hiç bir iyilik veremeyecektir diyemem çünkü Allah onların içinde olanı en iyi bilendir. Böyle bir şey yaptığım takdirde kuşkusuz ben zalimlerden olurum.

Hud suresi 11: 31

Spread the love

Bir cevap yazın