MÜNAFIKLAR SANA GELDİKLERİNDE,


Münafıklar sana geldiklerinde, “Senin kesinlikle Allah`ın peygamberi olduğuna tanıklık ederiz” derler. Allah, senin, O`nun peygamberi olduğunu biliyor ve Allah münafıkların yalancı olduğuna tanıklık ediyor.
Yeminlerini kalkan yapıp Allah`ın yoluna engel olurlar. Onların yaptıkları ne kötüdür!
“İnanırlar, sonra inkâr ederler; bu yüzden kalplerinin üzeri mühürlenir, artık onlar anlamazlar.”
Onları gördüğünde, bedenleri hoşuna gider. Konuşsalar sözlerini dinlersin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kütükler gibidir. Her sesi kendi aleyhlerine sayarlar. Onlar gerçek düşmanlardır. Onlardan sakının; Allah, onları kahretsin, nasıl da haktan döndürülüyorlar!
Onlara, “Geliniz, Allah`ın Peygamberi sizin affınızı dilesin” dendiğinde, sinirlenerek başlarını salladıklarını, yüz çevirip kibirlendiklerini görürsün.
Onlar için af dilesen de dilemesen de birdir. Çünkü Allah, onları kesinlikle bağışlamayacaktır. Şüphesiz Allah, böylesi yoldan çıkmış toplumu doğruya iletmez.
Onlar, “Allah`ın peygamberinin yanında bulunanlara yardım etmeyiniz ki etrafından dağılıp gitsinler” diyenlerdir. Göklerin ve yerin bütün hazineleri yalnız Allah`ındır. Fakat münafıklar bu gerçeği anlamazlar.
Onlar, “Andolsun, eğer Medine`ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır” diyorlardı. Halbuki, asıl üstünlük ancak Allah, Peygamber`i ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.

Münafikun Suresi 63: 1-8

Spread the love

Bir cevap yazın