ZİLZÂL SURESİ

1: Yerküre, o sarsıntıyla sarsıldığı zaman,

2: Ve toprak, ağırlıklarını çıkardığı zaman,

3: Ve insan: “Ne oluyor buna?” dediği zaman,

4: İşte o gün yerküre, tüm haberlerini söyler/anlatır.

5: Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

6: O gün insanlar, yapıp ettikleri kendilerine gösterilsin diye kümeler halinde ortaya fırlayacaklardır.

7: Artık, kim bir zerre miktarı hayır üretmişse onu görür.

8: Ve kim bir zerre miktarı şer üretmişse onu görür.

Spread the love