ŞEMS SURESİ

1: Yemin olsun Güneş’e ve ışığının parladığı kuşluk vaktine,

2: Onu izlediğinde Ay’a,

3: Onu iyice açtığı vakit gündüze,

4: Ve onu sarıp sarmaladığı zaman geceye.

5: Göğe ve onu kurana,

6: Yere ve onu döşeyene.

7: Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene.

8: Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene ki,

9: Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur.

10: Onu kirletip örtense kayba uğramıştır.

11: Semûd kavmi, azgınlığı yüzünden yalanladı.

12: En haydutları ortaya fırladığı zaman,

13: Allah’ın elçisi onlara şöyle demişti: “Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun.”

14: Fakat elçiye inanmadılar da deveyi devirip boğazladılar. Bunun üzerine, Rableri onların günahlarını kendi başlarına geçirdi de o yurdu dümdüz etti.

15: Allah, işin sonundan korkacak değil ya!

Spread the love