RAHMÂN SURESİ

1: O Rahman,

2: Öğretti Kur’an’ı,

3: Yarattı insanı,

4: Belletti ona duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi.

5: Güneş ve Ay. Hesaba bağlıdır herbirinin her şeyi.

6: Çimen/yıldız ve ağaç secde ediyorlar.

7: Ve gök. Yükseltti onu. Ve koydu şaşmaz ölçüyü, mizanı.

8: Azgınlık etmeyin ölçü ve tartıda, saptırmayın mizanı.

9: Ölçüyü titizlikle, adaletle koruyun ve hüsrana araç yapmayın mizanı.

10: Ve yerküre. Koydu onu toprakta yaşayacak yaratıklar için.

11: Bir meyve var onda. Ve salkımlarla donatılmış hurma ağaçları.

12: Çimli ve samanlı dâne ve hoş kokulu otlar vardır.

13: Bu böyle iken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

14: İnsanı, pişirilmiş çamur gibi kuru bir balçıktan yarattı.

15: Cini de ateşin dumansızından yarattı.

16: Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

17: İki doğunun Rabbi de O’dur, iki batının Rabbi de.

18: Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

19: Salmıştır iki denizi; buluşup kucaklaşıyorlar.

20: Bir ayırıcı var aralarında; kendi sınırlarını aşmıyorlar.

21: Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

22: Çıkıyor onlardan inci ile mercan.

23: Peki Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

24: Denizde koca dağlar gibi akıp giden o görkemli gemiler de O’nundur.

25: Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

26: Yer üzerinde bulunan herkes yok olacaktır.

27: Sadece o bağış ve celal sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır.

28: Peki, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

29: Göklerde ve yerde kim varsa O’ndan ister. O, her an yeni bir iş ve oluştadır.

30: Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

31: Ey ağırlıklı ve onurlu iki toplum/ey insan ve cin toplulukları! Sizinle de meşgul olacağız.

32: Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

33: Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin bucaklarından/köşelerinden geçip gitmeye gücünüz yeterse, hadi geçin gidin. Bilgi ve güç dışında bir şeyle geçip gidemezsiniz!

34: Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

35: İkinizin de üzerine ateşten bir alev ve erimiş bakır/duman gönderilir de başarılı olamazsınız.

36: Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

37: Gök yarılarak, eriyip kızarmış yağ/kırmızıya boyanmış deri gibi bir gül haline geldiği zaman,

38: Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?

39: O gün günahlarından ne cin sorguya çekilir ne de insan.

40: Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?

41: Suçlular, yüzlerinden tanınır da yakalanırlar perçemlerinden ve ayaklarından.

42: Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?

43: İşte bu, günahkârların yalanlayıp durdukları cehennemdir.

44: Onlar, onunla kaynar su arasında dolaşırlar.

45: Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

46: Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet var.

47: Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayabilirsiniz yalan?

48: İkisi de çeşit çeşit ağaçlarla/bitkilerle doludur.

49: Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

50: O cennetlerde iki nehir var, kaynayıp akan.

51: Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

52: O cennetlerde iki çift var her meyvadan.

53: Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

54: Astarları atlastan döşeklere yaslanırlar. İki cennetin meyveleri elle alınacak kadar yakındır.

55: Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

56: O cennetlerde, bakışlarını eşlerine dikmiş öyle dilberler vardır ki, daha önce onları ne cin kirletmiştir ne de insan.

57: Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

58: Sanki yakut onlar, sanki mercan…

59: Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

60: İhsanın karşılığı sadece ihsan…

61: Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

62: İkisinden başka, iki cennet daha var.

63: Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

64: İkisi de yeşil mi yeşil…

65: Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

66: İkisinde de iki kaynak var, sürekli fışkıran.

67: Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

68: İkisinde de meyve, hurma ve nar var.

69: Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

70: İçlerinde iyi mi iyi, güzel mi güzel hanımlar var.

71: Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

72: Çadırlar içinde bekletilen huriler var.

73: Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

74: Daha önce onları ne cin kirletmiştir ne de insan.

75: Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

76: Yeşil yastıklarda, emsalsiz döşekler üzerinde yatarlar yan.

77: Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

78: İkram ve kudret sahibi Rabbinin ismi öyle yüce ki…

Spread the love