NEBE SURESİ

1: Hangi şeyden sorup duruyorlar birbirlerine?

2: O büyük haberden mi?

3: Ki onda tartışma içindedirler.

4: Hayır, sandıkları gibi değil! Yakında bilecekler.

5: Hayır, hayır! Düşündükleri gibi değil, yakında bilecekler.

6: Biz bu yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?

7: Dağları birer kazık yapmadık mı?

8: Sizleri çiftler olarak yarattık.

9: Sizin uykunuzu bir dinlenme/bir rahatlama/bir tür ölüm yaptık.

10: Geceyi bir giysi yaptık.

11: Gündüzü, geçim için çalışma zamanı yaptık.

12: Üstünüzde yedi sağlam/aşınmaz kurduk.

13: Bir de parıl parıl parlayan kandil yerleştirdik.

14: Sıkarak su çıkaranlardan şarıl şarıl bir su indirdik,

15: Ki çıkaralım onlardan dâneler ve otlar;

16: Ve içiçe girmiş bağlar/bahçeler.

17: Hiç kuşkusuz, o ayırma ve hüküm günü kesin olarak belirlenmiştir.

18: Sûra üfürüldüğü gün, bölükler halinde geleceksiniz.

19: Gök açılmış, kapı kapı oluvermiştir.

20: Dağlar yürütülmüş, bir serap oluvermiştir.

21: Cehennem, bir gözetleme yeri olmuştur.

22: Azgınlar için bir barınak.

23: Devirlerce kalacaklardır içinde.

24: Ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek.

25: Sadece kaynar su, atık su,

26: Çok uygun bir karşılık olarak.

27: Doğrusu onlar böyle bir hesap ummuyorlardı.

28: Ayetlerimizi pervasızca yalanlamışlardı.

29: Oysaki biz, her şeyi iyiden iyiye sayıp kitaplaştırmıştık.

30: “Hadi, tadıverin! Size azaptan başka bir şey asla artırmayacağız.”

31: Takva sahipleri için bir kurtuluş ve bir zafer vardır.

32: Sulak bahçeler, bağlar, üzümler,

33: Göğüsleri turunç gibi yaşıtlar,

34: Dopdolu kadehler vardır.

35: Orada ne bir boş söz duyarlar ne de bir yalan.

36: Rabbinden bir ödül, tam kıvamında bir bağış.

37: Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir O! Rahman’dır. O’nun huzurunda söze cüret edemezler.

38: O gün, Rûh ve melekler saf bağlayıp kıyama geçerler. Rahman’ın izin verdiği dışındakiler konuşamazlar. O izin verilen, doğruyu söyler.

39: İşte budur hak olan gün! Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol tutsun!

40: Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. Bir gündedir ki o, kişi kendi ellerinin önden gönderdiğine bakar ve küfre sapan şöyle der: “Keşke toprak olsaydım!”

Spread the love