NÂS SURESİ

1:
De ki: “İnsanların Rabbine sığınırım!
2:
İnsanların yöneticisine, yönlendiricisine,
3:
İnsanların ilahına;
4:
Kıvrılıp kıvrılıp saklanan, sinip sinip gizlenen vesvesenin/o sinsi, o aldatıcı şeytanın şerrinden, 5: İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o; 6: Cinlerden de insanlardan da olur o!”

Spread the love