KÂFİRÛN SURESİ

1:
De ki: “Ey nankör kâfirler!
2:
Kulluk etmem sizin kulluk ettiğinize.
3:
Siz de ibadet etmezsiniz benim ibadet ettiğime.
4:
Kul değilim sizin taptığınıza,
5:
Ve ibadet edenler değilsiniz benim ibadet ettiğime.
6:
Sizin dininiz size, benim dinim bana!”

Spread the love