İNŞİRAH SURESİ

1:
Açıp genişletmedik mi senin göğsünü!
2:
İndirmedik mi üzerinden ağır yükünü!
3:
Ki o, belini çatırdatmıştı senin.
4:
Ve yüceltmedik mi senin şanını!
5:
Demek ki, zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka var!
6:
Zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var!
7:
O halde, boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul!
8:
Ve yalnız Rabbine yönelip doğrul!

Spread the love