İNŞIKAK SURESİ

1: Gök yarılıp parçalandığı,

2: Ve Rabbini dinleyip de hakkın belirişine araç kılındığı zaman!

3: Ve yer uzatıldığı,

4: Ve içindekini atıp boşaldığı,

5: Ve Rabbini dinleyip de hakkın belirişine araç kılındığı zaman!

6: Ey insan, sen Rabbine varmak için çok didinecek, sonunda O’na kavuşacaksın!

7: O zaman kitabı sağdan verilen,

8: Kolay bir hesapla hesaba çekilecek,

9: Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.

10: Kitabı arka tarafından verilen,

11: Bir ölüm çağıracak,

12: Ve korkunç ateşe girecektir.

13: O, ailesi içinde sevinçli idi.

14: Daha düşkün bir konuma asla geçmeyeceğini sanmıştı.

15: Hayır! Rabbi onu iyice görmekteydi.

16: İş, sandıkları gibi değil! Yemin ederim akşamın kızıllığına,

17: Geceye ve derlediğine,

18: Toparlandığı zaman Ay’a,

19: Ki siz boyuttan boyuta/halden hale mutlaka geçeceksiniz.

20: Peki onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?!

21: Karşılarında Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar.

22: Tam aksine, o küfre sapanlar yalanlıyorlar.

23: Allah, içlerinde sakladıklarını çok iyi biliyor.

24: O halde, onlara acıklı bir azap muştula!

25: İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar müstesnadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır.

Spread the love