DUHÂ SURESİ

1:
Yemin olsun kuşluk vaktine,
2:
Gelip oturduğu vakit geceye ki,
3:
Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.
4:
Sonrası, senin için öncesinden elbette ki daha mutlu ve kutlu olacaktır.
5:
Rabbin sana verecek de sen hoşnut olacaksın!
6:
O seni bir yetim olarak bulup da barınağa kavuşturmadı mı?
7:
Seni şaşırmış olarak bulup da kılavuzluğunu üstlenmedi mi?
8:
Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi?
9:
O halde, yetimi örseleme,
10: Yoksulu/dilenciyi azarlama!
11:
Ve Rabbinin nimetini söz ve fiillerinle dile getir!

Spread the love