BÜRÛC SURESİ

1: Yemin olsun o burçlarla dolu göğe,

2: O vaat olunan güne,

3: Tanıklık edene, tanıklık edilene/seyredene, seyredilene,

4: Ki gebertildi o hendekçi grup/o kamçıları hendek gibi iz bırakan herifler,

5:
O tutuşturulan ateşin adamları,

6: Onlar onun başında oturmuşlardı.

7: Ve hepsi, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

8: Onlardan sadece, Azîz ve Hamîd Allah’a iman ettikleri için öç alıyorlardı.

9: O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Allah her şeye tanıktır.

10: Şu bir gerçek ki, inanan erkeklerle inanan kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmemiş olanlar için, cehennem azabı vardır. Onlar için yangın azabı da vardır.

11: İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince onlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Büyük başarı işte budur.

12: Hiç kuşkusuz, Rabbinin yakalayışı/çarpışı çok şiddetlidir.

13: İlk yaratan da O’dur, tekrar yaratan da O’dur!!

14: Gafûr O’dur, Vedûd O!

15: Arşın sahibidir; Mecîd’dir, şanı yüce olandır!

16: İstediğini hemen yapandır.

17: Geldi mi sana orduların haberi?

18: Yani Firavun ve Semûd’un?

19: Gerçek şu ki, inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.

20: Allah ise onları arkalarından kuşatmış bulunuyor.

21: İş onların iddialarının aksinedir! O, çok yüce bir Kur’an’dır.

22: Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz’dadır.

Spread the love