BELED SURESİ

1: Yemin ederim bu kente ki, iş onların sandığı gibi değildir!

2: Sen bu kente mahremsin/bu kente gireceksin.

3: Ve doğurana ve doğurduğuna da yemin olsun ki,

4: Biz insanı gerçekten bir sıkıntı ve zorluk içinde yarattık.

5: O sanıyor mu ki, hiç kimse ona asla güç yetiremeyecektir!

6: “Yığınlarla mal telef ettim!” diyor.

7: Hiç kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor?

8: Biz ona vermedik mi iki göz,

9: Bir dil, iki dudak?

10: Kılavuzladık onu iki tepeye.

11: Akabeye, sarp yokuşa atılamadı o.

12: Sarp yokuşun ne olduğunu sana bildiren nedir?

13: Özgürlüğü zincirlenenin bağını çözmektir o.

14: Yahut da açlık ve perişanlık gününde doyurmaktır o,

15: Yakındaki bir yetimi,

16: Yahut ezilmiş, boynu bükük bir yoksulu.

17: Sonra da iman eden ve birbirlerine sabrı öneren, merhameti öneren kişilerden olmaktır o.

18: İşte böyleleridir uğur ve bereket dostları.

19: Bizim ayetlerimizi tanımayanlara gelince bunlar; şomluk, uğursuzluk yâranıdır.

20: Bunların üzerine, kilitlenecek bir ateş gelecektir.

Spread the love