ALAK SURESİ

1:
Yaratan Rabbinin adıyla oku/çağır!
2:
İnsanı, embriyodan/ilişip yapışan bir sudan/sevgi ve ilgiden/husûmetten yarattı.
3:
Oku! Rabbin Ekrem’dir/en büyük cömertliğin sahibidir.
4:
O’dur kalemle öğreten!
5:
İnsana bilmediğini öğretti.
6:
İş, sanıldığı gibi değil! İnsan gerçekten azar:
7:
Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür.
8:
Oysa ki, dönüş yalnız Rabbinedir!
9:
Gördün mü o yasaklayanı,
10:
Bir kulu namaz kılarken.
11:
Gördün mü! Ya o iyilik ve doğruluk üzere ise?!
12:
Ya o, takvayı emrediyorsa!
13:
Gördün mü! Ya şu yalanlamış, sırt dönmüşse!
14:
Bilmedi mi ki Allah gerçekten görür!
15:
İş, sandığı gibi değil! Eğer vazgeçmezse yemin olsun, o alnı mutlaka tutup sürteceğiz!
16:
O yalancı, o günahkâr alnı.
17:
Hadi çağırsın derneğini/kurultayını!
18:
Biz de çağıracağız zebanileri!
19:
Sakın, sakın! Ona boyun eğme; secde et ve yaklaş!

Spread the love