ÂDİYÂT SURESİ

1:
Yemin olsun soluyuşlarıyla ses çıkararak koşanlara/nefes nefese saldıranlara,
2:
Çakıp çakıp ateş çıkaranlara,
3:
Sabahleyin akın edenlere/baskın yapıp toprak fethedenlere,
4:
Derken, onunla toz duman çıkaranlara,
5:
Derken, onunla bir topluluğun ortasına dalanlara ki,
6:
İnsan, Rabbine karşı gerçekten çok nankördür!
7:
Ve kendisi de buna iyiden iyiye tanıktır.
8:
O, mal ve servet arzusu yüzünden alabildiğine katıdır. 9: Bilmez mi ki o, kabirler içindekiler dışarı fırlatıldığında, 10: Göğüslerin içindekiler derlenip toplandığında, 11: Hiç kuşkusuz, o gün, Rableri onlardan iyice haberdar olacaktır.

Spread the love