FATİHA SURESİ

1.
Rahman rahim Allah`ın adıyla
2.
Hamd, bütün alemlerin Rabbi Allah`a mahsustur.
3.
O, rahmet ve merhametin kaynağıdır.
4.
O, Hesap Günü`nün hakimidir.
5.
(Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.
6.
Bizi yönelt Dosdoğru Yol`a;
7.
Nimet verdiklerinin yoluna; gazaba uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil!

Spread the love