KUR’AN-I KERİM TÜRKÇE MEALİ

Mekki Sureler

Sure Adı – İniş Sırası – Kuran’daki Sırası
Alak Suresi – 1 – 96
Kalem Suresi – 2 – 68
Müzzemmil Suresi– 3 – 73
Müddessir Suresi – 4 – 74
Fatiha Suresi – 5 – 1
Tebbet Suresi – 6 – 111
Tekvir Suresi – 7 – 81
A’la Suresi – 8 – 87
Leyl Suresi – 9 – 92
Fecr Suresi– 10 – 89
Duha Suresi – 11 – 93
İnşirah Suresi – 12 – 94
Asr Suresi – 13 – 103
Adiyat Suresi – 14 – 100
Kevser Suresi – 15 – 108
Tekasür Suresi – 16 – 102
Ma’un Suresi – 17 – 107
Kafirun Suresi – 18 – 109
Fil Suresi – 19 – 105
Felak Suresi – 20 – 113
Nas Suresi – 21 – 114
İhlas Suresi – 22 – 112
Necm Suresi – 23 – 53
Abese Suresi – 24 – 80
Kadr Suresi – 25 – 97
Şems Suresi – 26 – 91
Büruc Suresi – 27 – 85
Tin Suresi – 28 – 95
Kureyş Suresi – 29 – 106
Kaaria Suresi – 30 – 101
Kıyamet Suresi – 31 – 75
Hümeze Suresi – 32 – 104
Mürselat Suresi – 33 – 77
Kaf Suresi – 34 – 50
Beled Suresi – 35 – 90
Tarık Suresi – 36 – 86
Kamer Suresi – 37 – 54
Sad Suresi – 38 – 38
A’raf Suresi – 39 – 7
Cin Suresi – 40 – 72
Yasin Suresi – 41 – 36
Furkan Suresi – 42 – 25
Fatır Suresi – 43 – 35 –
Meryem Suresi – 44 – 19
Ta-Ha Suresi – 45 – 20
Vakıa Suresi – 46 – 56
Şu’arâ Suresi – 47 – 26
Neml Suresi – 48 – 27
Kasas Suresi – 49 – 28
İsra Suresi – 50 – 17
Yunus Suresi – 51 – 10
Hud Suresi – 52 – 11
Yusuf Suresi – 53 – 12
Hicr Suresi – 54 – 15
En’am Suresi – 55 – 6
Saffat Suresi – 56 – 37
Lokman Suresi – 57 – 31
Sebe Suresi – 58 – 34
Zümer Suresi – 59 – 39
Mü’min Suresi – 60 – 40
Fussilet Suresi – 61 – 41
Şura Suresi – 62 – 42
Zuhruf Suresi – 63 – 43
Duhan Suresi – 64 – 44
Casiye Suresi – 65 – 45
Ahkaf Suresi – 66 – 46
Zariyat Suresi – 67 – 51
Gaşiye Suresi – 68 – 88
Kehf Suresi – 69 – 18
Nahl Suresi – 70 – 16
Nuh Suresi – 71 – 71
İbrahim Suresi – 72 – 14
Enbiya Suresi – 73 – 21
Mü’minun Suresi – 74 – 23
Secde Suresi – 75 – 32
Tur Suresi – 76 – 52
Mülk Suresi – 77 – 67
Hakka Suresi – 78 – 69
Me’aric Suresi – 79 – 70
Nebe Suresi – 80 – 78
Nazi’at Suresi – 81 – 79
İnfitar Suresi – 82 – 82
İnşikak Suresi – 83 – 84
Rum Suresi – 84 – 30
Ankebut Suresi – 85 – 29
Mutaffifin Suresi – 86 – 83

Medeni Sureler

Sure Adı – İniş Sırası – Kuran’daki Sırası
Ra’d Suresi – 87 – 13
Hac Suresi – 88 – 22
Rahman Suresi – 89 – 55
İnsan Suresi – 90 – 76
Zilzal Suresi – 91 – 99
Bakara Suresi – 92 – 2
Enfal Suresi – 93 – 8
Al-i İmran Suresi – 94 – 3
Haşr Suresi – 95 – 59
Cuma Suresi – 96 – 62
Ahzab Suresi – 97 – 33
Nisa Suresi – 98 – 4
Muhammed Suresi – 99 – 47
Talak Suresi – 100 – 65
Beyyine Suresi – 101 – 98
Nur Suresi – 102 – 24
Münafikun Suresi – 103 – 63
Mücadele Suresi – 104 – 58
Hucurat Suresi – 105 – 49
Tahrim Suresi – 106 – 66
Teğabun Suresi – 107 – 64
Saff Suresi – 108 – 61
Fetih Suresi – 109 – 48
Maide Suresi – 110 – 5
Mümtehine Suresi – 111 – 60
Hadid Suresi – 112 – 57
Tevbe Suresi – 113 – 9
Nasr Suresi – 114 – 110

Spread the love