KADIN, ERKEK BİR TEK NEFİSTEN YARATILMIŞTIR.

Nisa 1
Rahman ve Rahim Olan Allah’In adıyla;
Ey İnsanlar! Rabbinizden çekinerek kendinizi koruyun. Atanızı bir tek nefisten yaratmış olan, eşini de tek nefisten yaratan, o ikisinden pek çok erkek ve kadını yeryüzüne yayan O’dur. Birbirinizden bir şey isterken de adını andığınız Allah’a bir de akrabalık bağlarına saygılı olup kendinizi koruyun. Allah sizi gözetlemektedir.

Nisa Suresi 4: 1

Spread the love

Bir cevap yazın