İYİLİK; ALLAH’A AHİRET GÜNÜNE, MELEKLERE, KİTAPLARA VE NEBİLERE İNANIP GÜVENEN KİŞİNİN YAPTIĞIDIR.

İyilik,
yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir.
İyilik; Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere inanıp güvenen kişinin yaptığıdır.
Böyle bir kişi, sevmesine rağmen malını, kendine yakınlığı olanlara, yetimlere, çaresizlere, yolda kalanlara, isteyenlere ve boyunduruk altındakilere verir.*
Namazı düzgün ve sürekli kılar/salatı ikame eder ve zekatı verir.
Bunlar anlaşma yaptıkları zaman da yükümlülüklerini yerine getirirler.
Baskılara, zorluklara, bir de baskın anında olacaklara karşı dirençli olurlar.
Özü sözü doğru olanlar bunlardır.
Allah’tan çekinerek korunanlar da bunlardır.
Bakara Suresi 2: 177
Spread the love

Bir cevap yazın