İŞLEDİKLERİ KÖTÜLÜKLERDEN DOLAYI BİRİ DİĞERİNE KARŞI ÇIKMAZDI.

İsrailoğullarından ayetleri görmezlikten gelenler (kafir olanlar), Davud’un ve Meryem oğlu İsa’nın diliyle dışlandılar (lanetlendiler). Bunun sebebi, isyan etmeleri ve saldırgan olmalarıydı.
İşledikleri kötülüklerden dolayı biri diğerine karşı çıkmazdı. Yapmakta oldukları şey ne kötüydü.

Maide Suresi 5: 78-79

Spread the love

Bir cevap yazın