İMTİHAN


Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…
Mülk ve yönetim elinde bulunan o Allah ne yücedir! O, her şeye Kadîr’dir.
Hanginizin daha güzel iş yapacağını belirlemek için sizi imtihana çekmek üzere ölümü ve hayatı yaratan O’dur. Azîz’dir O, Gafûr’dur.

Mülk Suresi 67: 1-2

Spread the love

Bir cevap yazın