İMAN EDENLERLE, YAHUDİLER, HIRİSTİYANLAR VE SABİİLERDEN


İman edenlerle Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiilerden Allah’a ve ahiret gününe inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur, onlar üzülecek de değillerdir.

Maide Suresi 5: 69

Spread the love

Bir cevap yazın