MÜMİNLERDEN İKİ ZÜMRE ÇARPIŞIRSA, ONLARIN ARALARINDA HEMEN BARIŞI KURUN ! ALLAH ADALETTE TİTİZ DAVRANANI SEVER.


Müminlerden iki zümre çarpışırlarsa, onların aralarında hemen barışı kurun! Eğer onlardan biri öteki aleyhine sınır tanımazlık edip saldırırsa, azgınlık edenle, Allah’ın emrine dönünceye kadar savaşın. Eğer vazgeçerse, yine ikisi arasını adalet ve dürüstlükle sulh edin. Kuşkusuz, Allah adalette titiz davrananları sever.

Hucurat suresi 49: 9
Günün ayeti

Spread the love

Bir cevap yazın