HİÇBİRİSİNİN ARASINDA FARK GÖZETMEKSİZİN İNANDIK VE BİZ ALLAH’A TESLİM OLDUK


“Biz, Allah’a ve bize indirilene; İbrâhim, İsmail, İshak, Yakub ve onların torunlarına indirilene; Mûsâ ve İsâ’ya verilenlere, Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbirisinin arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah’a teslim olduk” deyiniz.

Bakara Suresi 2: 136

Spread the love

Bir cevap yazın