GÜNAHLARI ALLAH’TAN BAŞKA KİM AFFEDER Kİ?

“Onlar, çirkin bir iş yaptıklarında yahut benliklerine zulmettiklerinde, Allah’ı hatırlar da günahları için af dilerler. Günahları Allah’tan başka kim affeder ki? Ve onlar yaptık-
larında bile bile ısrar etmezler.”

Ali İmran Suresi: 3: 135

Spread the love

Bir cevap yazın