GERÇEKTEN TEVRAT’I BİZ İNDİRDİK


Gerçekten Tevrat`ı biz indirdik; onda yol gösterme ve nûr vardır. Teslim olmuş peygamberler, onunla Yahudilere hüküm verirlerdi; kendilerini Tanrı`ya vermiş zâhid ve âbidler de Allah`ın kitabını korumakla görevlendirildiklerinden onunla hüküm verirlerdi ve onu gözetleyip kollarlardı. “Ey Allah`ın kitabına tanık olanlar, insanlardan korkmayınız, benden korkunuz ve benim âyetlerimi az bir paraya satmayınız! Kimler Allah`ın indirdiği ile hükmetmezse işte kâfirler onlardır!”

Maide Suresi 5: 44

Spread the love

Bir cevap yazın