EY KAVMİM NİÇİN BENİ ÜZÜYORSUNUZ?


Allah, kendi yolunda, malzemesi birbirine kaynamış binalar gibi saf bağlayarak savaşanları sever.”
“Ey kavmim! Niçin beni üzüyorsunuz? Oysa, siz benim Allah`ın size gönderdiği peygamber olduğumu biliyorsunuz.” Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini saptırmıştı. Allah günaha gömülüp giden bir toplumu doğru yola iletmez.
Meryem oğlu İsâ da, “Ey İsrâiloğulları! Ben, Allah`ın size gönderilmiş peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat`ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderildim.” Fakat İsa`nın müjdelediği peygamber onlara apaçık kanıtlar getirince, “Bu, apaçık bir büyüdür” dediler.

Saf Suresi 61: 4-5-6

Spread the love

Bir cevap yazın