EY ALLAH’IN KİTABINA TANIK OLANLAR, İNSANLARDAN KORKMAYINIZ, ALLAH’TAN KORKUNUZ.


Gerçekten Tevrat’ı biz indirdik; onda yol gösterme ve nûr vardır. Teslim olmuş peygamberler, onunla Yahudilere hüküm verirlerdi; kendilerini Tanrı’ya vermiş zâhid ve âbidler de Allah’ın kitabını korumakla görevlendirildiklerinden onunla hüküm verirlerdi ve onu gözetleyip kollarlardı. “Ey Allah’ın kitabına tanık olanlar, insanlardan korkmayınız, benden korkunuz ve benim âyetlerimi az bir paraya satmayınız! Kimler Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte kâfirler onlardır!”
Maide suresi 5: 44
Günün ayeti

Spread the love

Bir cevap yazın