EN GÜZEL İSİMLER ONUNDUR


O Allah ki O’ndan başka ilah yoktur. Duyu organlarıyla algılanamayanı da, algılanabileni de bilen
O’dur. O merhametlidir, şefkatlidir. O Allah ki O’ndan başka ilah yoktur. O hükmedendir, kutsaldır,
güvenilirdir, inancın kaynağıdır, koruyandır, üstündür, zorlayandır, azametlidir. Allah onların ortak
koştuklarından çok yücedir. O, Allah’tır. Yaratan, var eden, biçim veren O’dur. En güzel isimler O’nundur.
Göklerde ve yerde ne varsa O’nu yüceltir. O, kudret ve onurun kaynağı, her yaptığında mutlaka bir hikmet
bulunandır.
(Haşr Sûresi, 59:22-24)

Spread the love

Bir cevap yazın