EĞER ONLAR TEVRAT’I, İNCİL’İ VE RABLERİNDEN ONLARA İNDİRİLENİ DOĞRU DÜRÜST UYGULASALARDI


Eğer onlar Tevrat’ı, İncil’i ve Rabblerinden onlara indirileni doğru dürüst uygulasalardı, elbette hem üstlerinden/gökten hem de ayaklarının altlarından/yerden yerlerdi. Onlardan aşırılığa kaçmayan bir zümre vardır, fakat çoğunun yaptıkları ne kötüdür!

Maide Suresi 5: 66

Spread the love

Bir cevap yazın