EĞER GAYBI BİLSEYDİM MUHAKKAK HAYIRDAN YAPTIKLARIMI ARTTIRIRDIM

De ki: Allah’ın dilemesi dışında kendim için yarardan ve zarardan (hiçbir şeye)
malik değilim. Eğer gaybı bilebilseydim muhakkak hayırdan yaptıklarımı arttırırdım ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben, iman eden bir topluluk için, bir
uyarıcı ve bir müjde vericiden başkası değilim.

A’raf Suresi  7: 188

Spread the love

Bir cevap yazın