EĞER BÖYLE BİR MELEK İNDİRMİŞ OLSAYDIK İŞ MUTLAKA BİTİRİLMİŞ OLURDU.


Eğer biz sana parşömen üzerine yazılı bir kitap göndermiş olsaydık, onlar da ona elleriyle dokunmuş olsalardı, o küfre batmışlar, hiç kuşkusuz şöyle deyivereceklerdi: “Bu, apaçık bir büyüden başka şey değildir.”
Şunu da söylediler: “Bu peygambere bir melek indirilseydi ya!” Eğer böyle bir melek indirmiş olsaydık iş mutlaka bitirilmiş olurdu da kendilerine göz bile açtırılmazdı.

Enam Suresi 6: 7-8

Spread the love

Bir cevap yazın