DİRİ DİRİ GÖMÜLEN KIZ ÇOCUĞUNUN, HANGİ GÜNAHTAN ÖTÜRÜ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SORULDUĞU ZAMAN

Güneş, dürüldüğü zaman,

Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman,

Dağlar, yürütüldüğü zaman,

Gebe develer salıverildiği zaman.

Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman,

Denizler kaynatıldığı zaman,

Ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman.

Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,

Amel defterleri açıldığı zaman,

Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman,

Cehennem alevlendirildiği zaman,

Cennet yaklaştırıldığı zaman,

Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.

Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara,

Andolsun, yöneldiği zaman geceye,

Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki, O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür.

(Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir.

Andolsun o, Cebrâil’i apaçık ufukta gördü.

O, gayb hakkında cimri değildir.

Kur’an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. (Hâl böyle iken) nereye gidiyorsunuz? O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

Tekvir Suresi 81: 1-29

Spread the love

Bir cevap yazın