BÜTÜN İYİ TEMİZ ŞEYLER SİZE HELAL KILINMIŞTIR.


Bütün iyi temiz şeyler size helâl kılınmıştır. Allah`ın size öğrettiğinden öğretip avcı haline getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyiniz ve üzerine Allah`ın adını anınız/besmele çekiniz. Allah`tan sakınınız. Allah`ın hesabı pek çabuktur.
Bugün size bütün temiz şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilmiş olup tevhit inancına sahip olanların yemekleri size helâldir. Sizin yemekleriniz de onlara helâldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile, daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz şartıyla, namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir. İmanı reddedenin ameli boşa gitmiştir ve o, âhirette de kayba uğrayanlardandır.

Maide Suresi 5: 4-5

Spread the love

Bir cevap yazın