BİR BİLEBİLSELERDİ..

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;
Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise gerçek hayattır. Bir bilebileselerdi.

Ankebut suresi 29: 64

Günün ayeti

Spread the love

Bir cevap yazın