AYETLERDE CENNET

CENNET
CENNETE YALNIZCA İNANIP İYİ İŞLER YAPAN, ALLAH’A İTAAT EDİP EMİR VE YASAKLARINA UYANLAR GİRECEKTİR.

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın adıyla;

İşte bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’a ve onun resulüne itaat ederse Allah onu, altından nehirler akan cennetlere, orada sürekli kalıcılar halinde, sokar. İşte bu, en büyük başarıdır.

NİSA SURESİ 4:13

Muhacirlerden ve Ensar’dan ilklerle, güzel düşünüp güzel davranmada onları izleyenler var ya, Allah onlardan razı olmuştur; onlar da O’ndan razıdırlar. Onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Sürekli orada kalacaklardır. Büyük kurtuluş işte budur!r.

TEVBE SURESİ 9: 100

İman edip salih ameller işleyenler, işte öyleleri de cennet ehlidirler ve orada ebedî kalıcıdırlar.

BAKARA SURESİ 2: 82

Allahtan korkanlar, elbette cennetlerde ve pınarların başındadırlar.

HİCR SURESİ 15: 45

Allah, mümin erkeklerle mümin kadınlara, altından ırmaklar akan cennetler vaat etmiştir. Sürekli kalacaklardır orada. Adn cennetlerinde de tertemiz barınaklar vaat etmiştir. Allah’ın bir hoşnutluğu ise hepsinden büyüktür. İşte budur o büyük başarı/o büyük kurtuluş.

TEVBE SURESİ 9: 72

 

CENNETTE İNANANLAR ÇOK GÜZEL KARŞILANIR. (SELAM SİZE, SELAMETLE VE GÜVEN İÇİNDE GİRİN ORAYA)

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın adıyla;

Takva sahipleri o kimselerdir ki, melekler, canlarını hoş ve rahat halde alırlar. “Selam size, yapmış olduğunuz güzel işlerin mükafatı olarak girin cennet’e…” derler.

NAHL SURESİ 16: 32

Rablerinden sakınanlar da bölükler halinde cennete sevk edilirler. Oraya geldiklerinde, cennet kapıları da kendilerine açıldığında, oranın bekçileri onlara şöyle derler: “Selam size! Tertemizsiniz. Hadi girin şuraya, sürekli kalıcılar olarak!”

ZÜMER SURESİ 39: 73

Onlara: “Selametle güven içinde oraya girin” denir.

HİCR SURESİ 15: 46

İşte bunlar, sabretmiş olmalarına karşılık yüksek konaklarla ödüllendirilirler. Ve o konaklarda sağlık dileğiyle ve selamla karşılanırlar.

FURKAN SURESİ 25: 75

Adn cennetlerine girecekler, atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanlarla birlikte olacaklar. Melekler de her kapıdan yanlarına girip şöyle diyecekler:

“Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir!”

RA’D SURESİ 13: 23-24

İman edip salih ameller işleyenler ise, Rablerinin izniyle içinde sürekli kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Oradaki dirlik temennileri “selâm!”dır.

İBRAHİM SURESİ 14: 23

 

CENNETLİKLER CENNETE GİRMEDEN ÖNCE CEHENNEMDEKİLERİ GÖRÜRLER

Cennet ehli, cehennem ehline: “Rabbimizin bize vaad ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaad ettiğini gerçek buldunuz mu?” diye seslenirler. Onlar da “evet” derler. Bunun üzerine aralarında bir çağırıcı şöyle seslenir: “Allah’ın laneti zalimler üzerine olsun!
ARAF SURESİ 7: 44

Cennetliklerle cehennemlikler arasında bir perde vardır. A’raf üzerinde de, her iki taraftakileri simalarından tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere: “selâm olsun size” diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girmemiş, fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
ARAF SURESİ 7: 46

Gözleri cehennemlikler tarafına çevrilince de :”Rabbimiz! Bizi zalim toplulukla beraber eyleme!” derler.
ARAF SURESİ 7: 47

“Allah onları hiç bir rahmete erdirmiyecek, diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mıydı?” (Cennetliklere dönerek): “Girin cennete, artık size ne korku vardır, ne de siz üzüleceksiniz” derler.
ARAF SURESİ 7: 49

Cehennemdekiler, cennettekilere: “Bize biraz su akıtın veya Allah’ın size verdiği rızıktan bize de verin.” diye seslenirler. Cennettekiler de: “Allah, bunların ikisini de kâfirlere haram kıldı.” derler
ARAF SURESİ 7: 50

 

AMELİNE GÖRE DERECELER VARDIR

İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamları ile mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır.
Orada ebedî kalacaklar, orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır.
FURKAN SURESİ 25: 75-76

 

DÜNYAYI HATIRLAMA VARDIR

İçlerinden bir sözcü der ki: “Gerçekten benim bir arkadaşım vardı.”
Derdi ki: “Sen gerçekten inananlardan mısın?”
“Öldüğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz zaman biz hakikaten cezalanacak mıyız?”
“Siz onu tanır mısınız?” der.
Derken bakınır ve onu cehennemin ta ortasında görür.
Ona şöyle der: “Allah’a yemin ederim ki, doğrusu sen az daha beni helak edecektin.”
“Rabbimin nimeti olmasaydı, ben de bu tutuklananlardan olacaktım.”

SAFFAT SURESİ 37: 52-53-54-55-56-57

 

CENNETLİKLERİN CENNETTEKİ DUALARI

Onların oradaki duaları: “Allahım, sen yücelerden yücesin”; sağlık dilekleri “selâm”, dualarının sonu da “Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun.” diye şükretmek olacaktır.

YUNUS SURESİ 10: 10

 

CENNETE EBEDİ YAŞAM VARDIR

Allah onlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Sürekli kalacaklardır orada. İşte budur büyük başarı.

TEVBE SURESİ 9: 89

“Rabbimizin bizi barışseverler arasına koymasını umup dururken, Allah’a ve Hak’tan bize gelene neden inanmayacakmışız?”

Böyle söyledikleri için Allah onları, altlarından ırmaklar akan cennetlerle lütuflandırdı. Sürekli kalıcıdırlar orada. İşte budur güzel davrananların ödülü.

MAİDE SURESİ 5: 84-85

İman edip hayra/barışa yönelik işler yapanlara şunu müjdele: Kendileri için, altlarından ırmaklar akan cennetler olacaktır. Onlardaki herhangi bir meyveden bir rızık olarak her nasiplendirildiklerinde, şöyle dileyeceklerdir: “İşte bu, daha önce rızıklandırıldığımız şey!” Bu rızık onlara buna benzer şekilde verilmişti. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Ve onlar orada sürekli kalacaklardır.

BAKARA SURESİ 2: 25

O gün inanan erkekleri ve inanan kadınları görürsün ki nurları, önlerinde ve sağlarında koşuyor. (Kendilerine): “Bugün müjdeniz altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir.” (denilir) İşte büyük kurtuluş budur!

HADİD SURESİ 57 :12

 

CENNETTE SEVDİKLERİNİZDEN SALİH OLANLARLA BİRLİKTE OLMAK VARDIR

Adn cennetlerine girecekler, atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanlarla birlikte olacaklar. Melekler de her kapıdan yanlarına girip şöyle diyecekler: “Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir!”
RAD SURESİ 13: 23-24

 

CENNETLERDE ALLAH’IN RIZASI VE HOŞNUTLUĞU VARDIR

De ki, size, o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? Korunan kullar için Rablerinin yanında cennetler var ki, altlarından ırmaklar akar, içlerinde ebedî kalmak üzere onlara, hem tertemiz eşler var, hem de Allah’dan bir rıza vardır. Allah, o kulları görür.

AL-İ İMRAN SURESİ 3: 15

İman edip de hicret edip, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, Allah katında en büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar murada ermiş olan mutlu kullardır.

TEVBE SURESİ 9: 20

Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur.

BEYYİNE SURESİ 98: 8

Ey, Rabbine, itaat edip huzura eren nefis!

Hem hoşnut edici, hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön.

Kullarımın arasına gir.

Cennetime gir.

FECR SURESİ 89: 27-30

Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de Adn cennetlerinde hoş meskenler vaat etmiştir. Allah’ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur.
TEVBE SURESİ 9: 72

Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu, tıpkı bir yağmura benzer ki; bitirdiği ot, ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çer çöp olur. Ahirette ise çetin bir azab; Allah’tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir.

HADİD SURESİ 57: 20

 

CENNETTE YORGUNLUK YOKTUR

Orada kendilerine hiçbir yorgunluk gelmeyecek. Oradan çıkarılacak da değillerdir.
HİCR SURESİ 15: 48

 

GENİŞLİĞİ GÖKLERLE YER ARASI KADARDIR

Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah’tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun!
AL-İ İMRAN SURESİ 3: 133

Rabbinizden bir mağfirete; Allah’a ve peygamberine inananlar için hazırlanmış olup, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun. İşte bu Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
HADİD SURESİ 57: 21


BÜYÜK NİMETLER VE BOLLUK VARDIR

Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır.
RAHMAN SURESİ 55: 54

Orada nereye baksan bir nimet ve pek büyük bir mülk görürsün.
İNSAN SURESİ 76: 20

ORADA ALTLARINDAN IRMAKLAR AKAR

(Eğer böyle yaparsanız Allah) sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerinde hoş yerlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur.
SAF SURESİ 61: 12

Öyle yücedir O ki, dilerse sana ondan daha iyisini, altından ırmaklar akan cennetler verir, sana köşkler de yapar.
FURKAN SURESİ 25: 10

Her kim iyi bir iş yaparsa onun faydası kendisinedir. Kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir. Sonra hep Rabbinize döndürüleceksiniz.
CASİYE SURESİ 45: 15

İman edip salih ameller işliyenleri ise, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada ebedî olarak kalacaklar. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları, koyu gölgeler altında bulunduracağız.
NİSA SURESİ 4: 57

 

İÇİNDEN PINARLAR AKAR

İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.
RAHMAN SURESİ 55: 50

Kuşkusuz takva sahipleri gölgeler altında ve pınar başlarındadır.
MÜRSELAT SURESİ 77: 41

Bu orada bir pınardır ki, adına “selsebil” derler.
İNSAN SURESİ 76: 18

YEŞİLLİKLER VARDIR

İkisinin de çeşitli ağaçları, meyveleri vardır.
RAHMAN SURESİ 55: 48

(Bu cennetler) yemyeşildirler.
RAHMAN SURESİ 55: 64

NE SOĞUK NE SICAK TAM KARARINDA GÖLGELİKLER VARDIR

Uzamış gölgeler,
VAKİ’A SURESİ 56: 30

İman edip salih ameller işliyenleri ise, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada ebedî olarak kalacaklar. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları, koyu gölgeler altında bulunduracağız.
NİSA SURESİ 4: 57

Orada donatılmış koltuklar üzerine dayanmışlardır: Orada ne yakıcı güneş görürler, ne de şiddetli soğuk. İNSAN 76: 13

 

CENNET HALKI İÇİNDE EBEDİ KALACAKLARI YÜKSEK KÖŞKLERE VE KONUTLARA YERLEŞTİRİLECEKLERDİR.

Fakat o Rablerine sığınarak korunanlar için altlarından ırmaklar akan, üzerlerinden şehnişinler yapılmış, şehnişinli (balkonlu) köşkler vardır. Bu, Allah’ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz.
ZÜMER SURESİ 39: 20

Halbuki sizi huzurumuza yaklaştıracak olan, mallarınız ve evlatlarınız değildir. Ancak iman edip de salih amel işleyenlere gelince, işte onların amellerine karşı kendilerine kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde emniyet içindedirler.
SEBE SURESİ 22: 37

İman edip güzel işler yapanları, (evet) muhakkak ki onları, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. (Böyle iyi) işler yapanların mükafatı ne güzeldir!
ANKEBUT SURESİ 29: 58

Öyle yücedir O ki, dilerse sana ondan daha iyisini, altından ırmaklar akan cennetler verir, sana köşkler de yapar.
FURKAN SURESİ 25: 10

YÜKSEKLERE KURULMUŞ TAHTLARDADIRLAR

(Onlar) cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler.
VAKİ’A SURESİ 56: 15

(Onlar) Karşılıklı tahtlar üzerindedirler.
SAFFAT SURESİ 37: 44

EN GÜZEL GİYSİLER VE TAKILAR VARDIR

Üstlerinde zarif ve yeşil, kalın ipekten bir elbise vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir.
İNSAN SURESİ 76: 21

Şüphesiz Allah iman edip yararlı iş işleyenleri, altından ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada altın bilezikler ve inciler takınacaklar. Oradaki elbiseleri de ipektendir.
HAC SURESİ 22: 23

Sabırlarına karşılık onlara bir cennet ve ipekten elbiseler verir.
İNSAN SURESİ 76: 12

Onlara Adn cennetleri vardır. Onlar oraya gireceklerdir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada elbiseleri de ipektir.
FATIR SURESİ 35: 33

CENNETTE DÜNYA HAYATINDAKİNE BENZER YİYECEKLER VE İÇECEKLER VARDIR

İnanıp yararlı işler yapanlara, altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendilerine ait olduğunu müjdele! Onlardaki herhangi bir meyveden rızıklandırıldıklarında: “Bu daha önce de rızıklandığımız şeydir” derler ve o rızık birbirinin benzeri olmak üzere, kendilerine sunulacak. Orada çok temiz zevceler de onların. Hem onlar orada ebedî kalacaklar.

BAKARA SURESİ 2: 25

Onlara damgalı saf bir içki sunulur.

Onun sonu misktir. İşte ona imrensin artık imrenenler.
MUTTAFFİFİN SURESİ 83: 25-26

Kötülükten sakınanlara vaad edilen cennetin durumu şöyledir: Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette her çeşit meyve ve Rablerinden bir bağışlanma vardır. Bunların durumu, ateşte ebedî olarak kalacak olan ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu? MUHAMMED SURESİ 47: 15

Pek çok meyva arasında,

Tükenmeyen ve yasaklanmayan
VAKİ’A SURESİ 56: 32-33

Dalbastı kirazlar,

Meyva dizili muzlar, VAKİ’A SURESİ 56: 28-29

Kaynağından doldurulmuş, testiler, ibrikler ve kadehlerle.

Ondan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.

Beğendikleri meyvalar,

Canlarının çektiği kuş etleri, VAKİ’A SURESİ 56: 18-21

İçenlere lezzet veren, pınardan doldurulmuş bembeyaz bir kadehle onların etrafında dolaşılır.

Onda ne bir zararlı sonuç vardır, ne de sarhoşluk verir.
SAFFAT SURESİ 37: 45-47

Meyveler (vardır), Naîm cennetlerinde onlara hep ikram edilir.
SAFFAT SURESİ 37: 42-43

Kuşkusuz iyiler de karışımı kâfûr olan dolgun bir kadehten içerler.

Bir kaynak ki ondan Allah’ın kulları içerler, güzel yollar açarak akıtırlar onu.
İNSAN SURESİ 76: 5-6

Üstlerinde zarif ve yeşil, kalın ipekten bir elbise vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir. İNSAN SURESİ 76: 21

Üzerlerine cennet gölgeleri sarkmış, meyveleri bol bol önlerine konmuştur.

Yanlarında gümüşten kaplar, billur kupalar dolaştırılır.

Gümüşten öyle kadehler ki onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.

Onlara orada bir dolu kadeh sunulur ki, karışımı zencefildir. İNSAN SURESİ 76: 14-17

Bahçeler var, bağlar var.
NEBE SURESİ 78: 32


CENNETTE İNSANIN İSTEDİĞİ HER ŞEY VARDIR.

Onlar, kendilerine gelmiş bir delil olmaksızın, Allah’ın âyetleri hakkında mücadele ederler. Bu durum, Allah katında ve iman edenler yanında büyük bir buğzu gerektirir. İşte Allah, her böbürlenen zorbanın kalbini öyle bir tabiat ile mühürler.
MÜ’MİN SURESİ 40: 35

Onlar da: “Hamdolsun o Allah’a ki, bize vaadini doğru çıkardı ve bizi cennet arzına varis kıldı. Cennette istediğimiz yerde oturuyoruz” derler. Bak ne güzeldir mükafatı o iyi amel işleyenlerin!
ZÜMER SURESİ 39: 74

Onların etrafında yiyecek ve içecekler altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı herşey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız.
ZUHRUF SURESİ 43: 71

Sen kıyamet günü kazandıkları şeyin cezası başlarına gelirken zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. İman edip salih amel işleyenler ise cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlar için istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur.
ŞURA SURESİ 42: 22

Bunlar onun (cehennemin) uğultusunu bile duymazlar. Canlarının istediği şeyler içinde temelli kalırlar. ENBİYA SURESİ 87: 102

ORADA BÜYÜK İKRAMLAR VARDIR.

Meyveler (vardır), Naîm cennetlerinde onlara hep ikram edilir.
SAFFAT SURESİ 37: 43

Yüzler de var ki, o gün nimetle mutludur.
GAŞİYE SURESİ 88: 8

MUTLULUK VE HUZUR DOLU SONSUZ BİR YAŞAM VARDIR

Yüzlerinde nimet ve mutluluğun sevincini görürsün.
MUTAFFİFİN SURESİ 83: 24

Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.
İNŞİKAK SURESİ 84: 9

Allah da onları o günün fenalığından korur, yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir.
İNSAN SURESİ 76: 11

Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar.

Rabbine bakar.
KIYAMET SURESİ 75: 22-23

Şimdi iman edip salih ameller yapmış olanlara gelince, onlar bir bahçe içinde neşelenirler.
RUM SURESİ 30: 15

Yüzler de var ki, o gün nimetle mutludur.

Yaptığından hoşnuttur.

Yüksek bir cennettedir. GAŞİYE SURESİ 88: 8-10

Fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. Bunlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır.
MERYEM SURESİ 19: 60

Allah onları hoşnut olacakları bir yere (cennete) elbette koyacaktır. Şüphesiz Allah Alîmdir (herşeyi bilir) Halîmdir, (Kullarına yumuşak davranır.).
HAC SURESİ 22: 59

Artık o hoşnut bir hayattadır. HAKKA SURESİ 69: 21

GÜVENLİK VARDIR

Halbuki sizi huzurumuza yaklaştıracak olan, mallarınız ve evlatlarınız değildir. Ancak iman edip de salih amel işleyenlere gelince, işte onların amellerine karşı kendilerine kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde emniyet içindedirler.
SEBE SURESİ 34: 37

KİN VE NEFRET YOKTUR

Orada kalblerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. “Bizi buna erdiren Allah’a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler.” derler. Onlara şöyle seslenilir: “İşte size cennet! Yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz”.
A’RAF SURESİ 7: 43

Biz o cennetliklerin kalblerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak sevinç içinde karşılıklı koltuklara otururlar.
HİCR SURESİ 15: 47

BOŞ KONUŞMA VE YALAN YOKTUR

Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler.

Duydukları söz, yalnız “selam”, “selam” dır.
VAKİ’A SURESİ 56: 25-26

Orada boş bir söz işitmez.
GAŞİYE SURESİ 88: 11

Orada ne boş bir söz işitirler, ne de bir yalan.
NEBE SURESİ 78: 35

YORGUNLUK VE BIKKINLIK YOKTUR

“Lütfundan bizi durulacak bir yurda kondurdu. Burada bize yorgunluk gelmeyecek, burada bize usanç gelmeyecektir.”
FATIR SURESİ 35: 35

Orada kendilerine hiçbir yorgunluk gelmeyecek. Oradan çıkarılacak da değillerdir.
HİCR SURESİ 15: 48

KORKU VE HÜZÜN YOKTUR

Ey Âdemoğulları! Size içinizden peygamberler gelip âyetlerimi anlattıklarında, kim Allah’tan korkar ve kendini düzeltirse, işte onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.
A’RAF SURESİ 7: 35

Şüphe yok ki, iman edenler, yahudiler, hıristiyanlar ve sabiîler, bunlardan her kim Allah’a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve salih amel işlerse elbette Rabbleri katında bunların ecirleri vardır, bunlara bir korku yoktur, bunlar mahzun da olacak değillerdir.
BAKARA SURESİ 2: 62

Allah’ın lütfundan verdiği nimetle sevinçlidirler. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere de hiç bir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.
AL-İ İMRAN SURESİ 3: 170

Onlar orada şöyle derler: “Hamd olsun Allah’a, bizden o üzüntüyü giderdi. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayıcı ve şükrün karşılığını vericidir.”
FATIR SURESİ 35: 34

Güzel yüzlü ve güzel huylu eşler vardır

İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.

Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hûriler vardır.
RAHMAN SURESİ 55: 70-72

İnanıp yararlı işler yapanlara, altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendilerine ait olduğunu müjdele! Onlardaki herhangi bir meyveden rızıklandırıldıklarında: “Bu daha önce de rızıklandığımız şeydir” derler ve o rızık birbirinin benzeri olmak üzere, kendilerine sunulacak. Orada çok temiz zevceler de onların. Hem onlar orada ebedî kalacaklar.
BAKARA SURESİ 2: 25

 

CENNETE GİRENLER KURTULUŞA ERMİŞLERDİR

Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz size eksiksiz olarak verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı zevkten başka birşey değildir.
AL-İ İMRAN SURESİ 3: 185

(Eğer böyle yaparsanız Allah) sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerinde hoş yerlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur.
SAF SURESİ 61: 12

İnanan ve iyi amel yapanlar için de altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş odur. BURUC SURESİ 85: 11

O gün inanan erkekleri ve inanan kadınları görürsün ki nurları, önlerinde ve sağlarında koşuyor. (Kendilerine): “Bugün müjdeniz altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir.” (denilir) İşte büyük kurtuluş budur!
HADİD SURESİ 57: 12

Spread the love

Bir cevap yazın