ANDOLSUN Kİ, DÜŞÜNÜP ÖĞÜT ALSINLAR DİYE SÖZÜ BİRBİRİ ARDINCA YETİŞTİRMİŞİZDİR.


Andolsun ki, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü birbiri ardınca yetiştirmişizdir.
Kendilerine daha önceden kitap verdiklerimiz, Kur’ân’a inanırlar.
Kur’ân onlara okunduğu zaman, “Ona inandık, doğrusu o, Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz biz, daha önceden Müslüman olmuş kimseleriz” derler.
İşte onlara, sabretmelerinden dolayı, ödülleri iki kat verilecektir. Bunlar kötülüğü iyilikle savarlar; kendilerine verdiğimiz rızıktan da verirler.
Onlar boş söz işittiklerinde ondan yüz çevirirler. “Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size. Size selâm olsun. Biz câhillerle arkadaş olmayız” derler.

Kasas Suresi 28: 51-52-53-54-55

Günün ayetleri

Spread the love

Bir cevap yazın