ANDOLSUN Kİ, “ALLAH, MERYEM OĞLU MESİH’TİR” DİYENLER KAFİR OLDULAR.


Andolsun ki, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kafir oldular. De ki: “Eğer Meryem oğlu İsa’yı, onun annesini ve yeryüzündekilerin hepsini imha etmek isterse, kim Allah’a engel olabilir? Zira göklerin, yerin ve onlar arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah’a aittir. O, dilediğini yaratır ve Allah her şeye tam manasıyla gücü yetendir.”

Maide Suresi 5: 17

Spread the love

Bir cevap yazın