ALLAH’IN ŞANI ONLARIN NİTELENDİRMELERİNDEN YÜCEDİR, ARINMIŞTIR.


Allah, çocuk edinmemiştir. O’nunla beraber herhangi bir ilah da yoktur. Eğer böyle olsaydı, her ilah kendi yarattığını yok ederdi ve mutlaka biri ötekine üstün gelmeye çalışırdı. Allah’ın şanı onların nitelendirmelerinden yücedir, arınmıştır.

Müminun suresi 23: 91

günün ayeti

Spread the love

Bir cevap yazın