ALLAH’IN SANA VERDİKLERİ İÇİNDE AHİRET YURDUNU ARA.


“Allah’ın sana verdikleri içinde âhiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana güzel davrandığı gibi sen de güzel davran/Allah’ın sana lütufta bulunduğu gibi sen de lütufta bulun. Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez.”

Kasas Suresi 28: 77

Spread the love

Bir cevap yazın