ALLAH KUSURSUZ VAR EDENDİR

alemler
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla;

O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.

Haşr Suresi 59: 24

Günün ayeti

Spread the love

Bir cevap yazın