Ay: Şubat 2022

EĞER BORÇLU GÜÇ DURUMDAYSA

“Eğer borçlu güç durumdaysa rahatlayıncaya kadar ona zaman tanıyın. Alacağınızı bağışlarsanız, bilin ki bu sizin için daha hayırlıdır.” Bakara Suresi 2: 280

VE HİÇ KUŞKU YOK

Ve hiç kuşku yok, senin Rabbin gerçekten mutlak Azîz, mutlak Rahîm’dir. Şuara Suresi 26: 9

ALLAH DİLEYENİ DOĞRU YOLA İLETİR

İyiliği Sonsuz, İkramı Bol Allah’ın Adıyla; İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah,nebileri müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdi. Onlarla beraber, anlaşmazlığa düştükleri konularda, insanlar arasındaYazının Devamı

DÜNYA HAYATININ DURUMU

Şu iğreti hayatın durumu gökten indirdiğimiz bir suya benzer: İnsanların ve davarların yedikleri yeryüzü bitkisi onunla karışmıştır. Nihayet toprak, takılarını kuşanmış, süslenmiştir. Toprağın sahipleri onunYazının Devamı

KUR’AN DA ÖRNEKLER VE ÖĞÜTLER VARDIR.

Andolsun ki biz size açıklanmış ayetler,sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve takvaya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik. Nur suresi 24: 34

SİZİ BU CEZAYA SOKAN NEDİR ?

Suçlulara: “Sizi bu cezaya sokan nedir?” Diyecekler ki, “Duayı/namazı yerine getirenlerden değildik” “Yoksula da yedirmezdik.” “Biz, boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık.” “Yargı gününü yalanlardık.” “NihayetYazının Devamı

HER BİR AĞAÇ KALEM OLSA

Eğer yeryüzündeki her bir ağaç kalem olsa, yedi denizle desteklenen bir deniz de eklense Allah’ın kelimeleri bitmez. Doğrusu Allah güçlüdür, hikmetlidir. Lokman Suresi 31:27